เรียนปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ออนไลน์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  • จบปวส.เรียนต่อปริญญาตรีออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ รับสมัครทั่วประเทศ   
  • E-mail : wtujiraporn@gmail.com     ID Line : wtuonline

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เรียนออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

หลักสูตรผ่านการรับรองโดยสกอ.และ ก.พ.

การศึกษาทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นหลักสูตรการเรียนที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สามารถเรียนได้ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน เพียงคุณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เรียนออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หลักสูตรผ่านการรับรองโดย สกอ.และ ก.พ.